Ga naar de inhoud

Wie komt ons helpen ?

Onze vereniging groeit snel en om dat bij te kunnen houden hebben veel nieuw kader nodig. Zo zijn we o.a. op zoek naar:

  • Voorzitter

De voorzitter heeft de leiding in de algemene zaken van de vereniging, voert de leiding in de vergaderingen en onderhoudt het contact met al diegenen, met wie in het belang van de vereniging contact moet worden onderhouden.

  • Secretaris

De secretaris voert de correspondentie van de vereniging en doet zulks in naam van de vereniging en zo mogelijk in overleg met het bestuur. Verplicht is om van de uitgaande stukken een kopie te bewaren en de binnenkomende stukken te bewaren gedurende de termijn, door het bestuur bepaald. Een andere taak is het bijhouden van de notulen van alle vergaderingen binnen de vereniging.

  • Activiteitencommissie senioren

De activiteitencommissie heeft tot taak het organiseren van activiteiten rondom het handbalgebeuren.

  • Reclame/sponsoring

Opzetten en onderhouden sponsorbeleid, waaronder:  Sponsormogelijkheden/-kosten, werven van nieuwe sponsors, organiseren van sponsor gerelateerde activiteiten;

    • Trainers

Onze jeugd groeit en om dat goed te begeleiden hebben we trainers nodig. Mocht je geen (of weinig) handbalachtergrond hebben dan zorgen wij voor begeleiding richting het trainersvak.

    • Scheidsrechters

Onze jeugd groeit en om dat goed te begeleiden hebben we ook scheidsrechters nodig. Mocht je geen (of weinig) handbalachtergrond hebben dan zorgen wij voor begeleiding richting het scheidsrechters vak.