Ga naar de inhoud

Home

Goese Sport Combinatie

Bij GSC is iedereen die wil handballen welkom

Nieuws

Landelijk handbalnieuws

Over ons

Handbalvereniging GSC is een fusievereniging van drie voormalige Goese handbalverenigingen, te weten Hellas, Tonido en Robur. De oprichtingsdatum 29 oktober 1944 dateert van de oprichting van de oudste van deze drie, te weten Hellas. Op 9 juli 1969 zijn de drie verenigingen tot fusie overgegaan en heeft dit geleid tot de oprichting van de Goese Sport Combinatie.

De doelstelling van de vereniging is vastgelegd in de statuten en luidt als volgt:
“De vereniging heeft ten doel de beoefening van sport in het algemeen en de bevordering van de handbalsport in het bijzonder.”
Vrij vertaald is het doel van de vereniging om mensen van jong tot oud op een leuke manier handbal te laten spelen, zowel in competitieverband bij het NHV dan wel als recreant.

In Goes wordt al heel lang op verschillende niveaus gehandbald. Was dat in de jaren 50 en 60 nog bij verenigingen als Hellas, Robur, Tonido en Volharding, eind jaren 60 ontstond er door een fusie de Goese Sport Combinatie (GSC). Oorspronkelijk bedoeld als omni-vereniging; uiteindelijk voortbestaan als handbalvereniging.
GSC zette daarbij in op het aanbieden van goed handbal op ieder niveau binnen een gezellige vereniging. Zo kon er prestatiegericht, maar ook recreatief gehandbald worden. Ook was er altijd ruimte voor de jeugd. Er waren vele successen, onder andere op de diverse landelijke niveau’s, maar de afgelopen jaren is het ledenaantal sterk teruggelopen. Op dit moment wordt er op seniorenniveau in Goes zelfs helemaal niet meer gehandbald.

Het teruglopende ledenaantal heeft er toe geleid dat we met GSC een nieuwe start maken. Door deelname aan het schoolsportproject van SMWO maakten inmiddels zo’n 1.200 kinderen van 11 Goese basisscholen tijdens de gymlessen kennis met handbal. Daarna konden ze op verschillende pleintjes terecht om zich nog eens verder te bekwamen in de sport. Is het daarmee afgelopen, nee hoor.
We zijn vol enthousiasme bezig het handbal weer op de kaart te zetten in Goes. Helaas hebben we nog niet voldoende mensen om al onze ideeën te verwezenlijken, maar grofweg komt het erop neer dat we op termijn op een zestal locaties in de gemeente trainingen willen gaan geven.

Ten eerste gaat het bij GSC om recreatief handbal, mocht er meer inzitten dan is meer prestatief spelen mogelijk. Het bestaan van GSC hangt niet af van het niveau waarop we handballen, maar van het plezier dat we beleven aan “lid te zijn van GSC”. Bij GSC is iedereen die wil handballen welkom. Ons doel is leden laten handballen met plezier in een vereniging waar iedereen zich thuis voelt.
De vereniging zelf is het kloppend hart. Zonder kloppend hart kan er van alle handbal en andere activiteiten niets terecht komen.
En het hart kan alleen kloppen met behulp van vrijwilligers. Niet een ‘paar’ die heel veel werk moeten verzetten, maar ‘veel’ die allemaal een afgebakende taak verrichten, waar ze plezier aan beleven, en resultaat zien in de vorm van bloei van de club: activiteiten voor de jeugd, voor senioren en voor de club als geheel. Zo zorgen wij er met zijn allen voor dat wij een bloeiende en gezellige vereniging zijn waarbij wij met elkaar genieten van het spelletje handbal.

Voorzitter: vacant

Penningmeester: Mario Bruël

Secretaris: Vacant

Lid: Jaap Quinten

Lid: Auke van Hinte

 • Jeugdcommisie en schoolhandbal: Auke van Hinte
 • Activiteitencommissie: Vacant
 • Coördinatie G.S.C. – Orion: Jaap Quinten
 • Coördinatie ophalen oud papier: Jaap Quinten
 • Coördinatie scheidsrechters: Jaap Quinten
 • Reclame / Sponsoring: Vacant
categorie

 

geboortejaar

contributie per maand

contributie per jaar

E-jeugd en F-jeugd

2013 en jonger

€ 6,00

€ 72,00

C-jeugd en D-jeugd

2009-2012

€ 8,00

€ 96,00

A-jeugd en B-jeugd

2004-2008

€ 10,00

€ 120,00

Senioren

2003 en eerder

€ 16,00

€ 192,00

Recreanten

 – 

€ 10,00

€ 120,00

Ondersteunende leden

 –

€ 5,00

€ 60,00

De club

Bestuur en commissies

Bestuur

 • Voorzitter: Vacant
 • Secretaris: Vacant
 • Penningmeester: Mario Bruël
 • Lid: Jaap Quinten
 • Lid: Auke van Hinte

Samenstelling commissies

 • Jeugdcommisie en schoolhandbal: Auke van Hinte
 • Activiteitencommissie: Vacant
 • Coördinator technische zaken: Jaap Quinten
 • Wedstrijdsecretariaat: Monique Zoeteweij
 • Reclame / Sponsoring: Vacant

De oudere jongemannen

GSC heeft ook een groep – zeg maar – oudere jongeren die wekelijks hun conditie
op peil houden met een potje voetbal. Na de sportieve plichten is er natuurlijk een
supergezellige 3e helft, waarbij het weleens voorkomt dat het personeel van het
Omnium moet vragen of ze alsjeblieft naar huis willen gaan.
 
Daarnaast zijn de mannen altijd in voor een andere activiteit als bij voorbeeld een
avondje biljarten, uit vissen gaan en ze gaan jaarlijks heerlijk uit eten met de partners.
 
Het zou leuk zijn als er ook bij deze groep wat vers bloed kwam, dus als je zin hebt
informeer dan naar de mogelijkheden bij Jaap Quinten via gsc.handbal@gmail.com.

Handbal regels

Jeugdhandbal nieuwe stijl

Jeugdhandbal nieuwe stijl

Jeugdhandbal nieuwe stijl

Kom eens langs

Vind je het leuk om eens langs te komen, dat kan op verschillende locaties:

Veteranen

Elke donderdagavond: 20.00-21.30 uur
Sportpunt Omnium, te Goes

Jeugd

Elke dinsdagavond: 18.30-19.30 uur

septembr tm juni: Sporthal De Stenge, te Heinkenszand.